top of page
WIne Turbines

SeeS

Energia

Energia

Energia -moduuli mahdollistaa reaaliaikaisen ja menneen energiankulutuksen tietovirtojen hyödyntämisen sekä kulutuksen ja tuotannon ennustamisen. Voit suunnitella järkevää energian käyttöä ja simuloida energiatehokkuusmahdollisuuksia. Käytössä olevien ratkaisujen energiatehokkuus paranee ja sitä kautta kustannukset energiankäytössä pienenevät.  Ohjelmiston avulla voidaan kehittää prosesseja tehokkaammiksi, pienentää kustannuksia sekä säästää ympäristöä.

Seuraa kokonaisvaltaisesti energiankulutusta ja -tuotantoa sekä päästöjä

SeeS mahdollistaa energiankulutuksen kokonaisvaltaisen seurannan kaikista yrityksen käyttämistä energialajeista. Ohjelmistosta saat selkeät graafiset tiedot sähkön, lämmön, polttoaineiden kulutuksesta ja tuotannosta sekä niiden tuottamista päästöistä.

Energia- ja kustannussäästöt sekä päästövähennykset tarkasteltuna tunnuslukujen kautta

Tarkkaile energiankulutustasi tunnuslukujen avulla. Aseta tavoitteita, seuraa niiden toteutumista ja vertaile energiantarpeen kausittaista vaihtelua.

Kysyntäjousto huipputehoja leikkaamalla ja kulutuksen siirrolla

Oppivan ennusteen avulla voit suunnitella ja siirtää energiankäyttöäsi verkon kuormituksen tai kustannusten perusteella.

Reaaliaikainen sauranta mahdollistaa vikatilanteiden nopean selvittämisen

Voit seurata energiankulutusta ja -tuotantoa reaaliaikaisesti, jolloin saat havainnolliset tiedot vallitsevista olosuhteista. Ajantasainen seuranta mahdollistaa etävalvonnan ja vikatilanteiden nopean selvittämisen.

Säästä energiaa ja kustannuksia jopa 30%

bottom of page