top of page
art-ball-blur-235615_edited_edited.jpg

SeeS

Simulointi

Simulointi

Ennusta energiankulutusta ja -tuotantoa

Oppivan ennusteen avulla voit suunnitella energian järkevää käyttöä, siirtää kulutustasi ja saavuttaa kustannussäästöjä.

Simuloi energia -ja kustannussäästöjen sekä ympäristöpäästövähennysten mahdollisuuksia

Simuloi energian käytön ja ympäristöpäästöjen vähentämisen mahdollisuuksia. Käytä simulointi -moduulia investointipäätösten apuna.

Simuloi suunniteltujen muutosten vaikutuksia ympäristölupahakemuksen avuksi

Voit simuloida ja laskea suunniteltujen muutosten aiheuttamia päästövaikutuksia.

bottom of page